Skip to main content
Government of Ireland funding logo
EU funding logo

Ukrainian Response Page/ Українська сторінка. Відповіді на питання.

Kerry College Ukrainian Supports/ Керрі Коледж підтримує українців

Kerry College welcome Ukrainians to the county and invite them to apply for Further Education and Training programmes across 5 of our campus locations, county-wide. / Керрі Коледж вітає українців у графстві та запрошує подати заявку на програми подальшої освіти та навчання в 5-ти наших кампусах по всій країні.

If you need help or support with anything, make sure to let us know./ Якщо вам потрібна допомога чи підтримка з будь-чим, обов’язково повідомте нас.

Frequently Asked Questions/ Питання що часто задаються (FAQs)

English Courses/ Курси англійської мови

  • Kerry College do not currently provide English courses. However, Kerry Education and Training Board (ETB) provide ESOL courses , which may be of interest. Please see link to find your nearest Adult Education and Basic Literacy center to find out more/
  • Наразі Коледж Керрі не надає курсів англійської мови. Однак Рада з освіти та навчання Керрі (ETB) надає курси ESOL , що може зацікавити. Будь ласка, перегляньте посилання, щоб знайти найближчий центр освіти дорослих та базової грамотності, щоб дізнатися більше. 
  • Tralee International Resource Center (TIRC) also run part-time English lessons weekly. Check out their website for more information.
  • Міжнародний ресурсний центр Tralee (TIRC) також щотижня проводить уроки англійської мови на неповний робочий день. Перегляньте їх веб-сайт для отримання додаткової інформації. 

Transport/Транспорт in Kerry

Student Accommodation/Студентське проживання

A Silver Lining/ Коледж Керрі – промінь надії

We interviewed our Ukrainian learner, Olga Imahbi, who tells us of her Kerry College journey after she relocated to Kerry from Ukraine.
 
Ми взяли інтерв’ю у нашої української учениці Ольги Імахбі, яка розповідає нам про свою подорож до коледжу Керрі після того, як переїхала до Керрі з України.

As the nation opened its arms to welcome Ukrainians fleeing their war-stricken country, Kerry College opened up its doors to offer Further Education and Training. Since then, Kerry College has seen hundreds of applications from Ukrainian’s seeking the chance to upskill or retrain with the goal to acquire employment opportunities or progress to higher education.  

Amongst this year’s applicants was Olga Imahbi who is currently a learner at Monavalley Campus on the full-time programme, Healthcare Support. Olga worked as a sales assistant in Ukraine to support her family but always aspired to return to education to acquire a qualification. 

“I love reading and I am always looking for the opportunity to learn something new. Financial reasons prevented me from receiving a good level of education’’, she explained. When Olga learned that Kerry College offered FREE full-time programmes, she didn’t have to think twice and applied for the course.  

Language is an obvious barrier for many Ukrainians wishing to apply for a programme as English requirements exist so that learners are able to cope with the material and assessments. Olga engaged with the Kerry Adult Literacy and Basic Education division of the Kerry Education and Training Board (Kerry ETB) and enrolled in free part-time English classes that are offered across the county for non-native English speakers. 

Kerry College tailored existing education and training opportunities, to accommodate Ukrainians now resettled in the county, in offering intensive ESOL courses during the summer months to equip applicants with the best possible chance of acquiring the English level required. This included Olga, who enrolled on our ESOL for Healthcare programme.  

Healthcare Support qualifies graduates to seek direct employment opportunities as a healthcare assistant. However, progression to further and higher education opportunities also exist. Olga hopes to use her qualification to pursue her pathway to Nursing.  

‘’I do struggle and often need to translate terms. However, Kerry College have been very supportive and recently, I was able to use a dictionary to help with my exam. I have already passed two exams so I am optimistic that I will succeed.’ Olga mentioned. Kerry College host a range of learning supports to ensure that its learners are equipped with the best possible chance of academic success.  

Kerry College offers more than qualifications. Olga has immersed herself within the diverse body of staff and students and recounts her recent class visit to the Killorglin campus to explore Lough Cappanalea as unforgettable ‘’I will be eternally grateful to Kerry College. Thank you.’’ she added.  

Olga’s resilience and ambition are qualities Kerry College look for in their learners and we welcome any applicants who are seeking  a ‘Life. Changing.’ experience.  

*          *          *            *          *          *          *          *          *            *          *          *          *          *          *            *          *          *          *

Коли нація відкрила свої обійми, щоб привітати українців, які тікають зі своєї країни, ураженої війною, Коледж Керрі відкрив свої двері, щоб запропонувати подальшу освіту та навчання. З тих пір у Kerry College з’явилися сотні заявок від українців, які шукають можливість підвищити кваліфікацію або перекваліфікуватися з метою отримання можливостей працевлаштування або переходу до вищої освіти.    

Серед цьогорічних заявників була Ольга Імахбі, яка зараз навчається в кампусі Монавеллі за денною програмою «Медична підтримка». Ольга працювала продавцем-консультантом в Україні, щоб утримувати сім’ю, але завжди прагнула повернутися до освіти, щоб отримати кваліфікацію.   

«Я люблю читати і завжди шукаю можливість дізнатися щось нове. Фінансові причини завадили мені отримати хороший рівень освіти”, – пояснила вона.  Коли Ольга дізналася, що Kerry College пропонує БЕЗКОШТОВНІ денні програми, їй не довелося двічі думати і подавати заявку на курс.    

Мова є очевидним бар’єром для багатьох українців, які бажають подати заявку на програму, оскільки існують вимоги до англійської мови, щоб учні могли впоратися з матеріалом та оцінками. Ольга співпрацювала з відділом грамотності та базової освіти для дорослих Керрі Ради з освіти та навчання Керрі (Kerry ETB) і записалася на безкоштовні по програмі неповного робочого дня заняття з англійської мови, які пропонуються по всьому округу для тих, хто не є носіями англійської мови.   

Коледж Керрі адаптував існуючі можливості освіти та навчання для українців, які тепер переселені до графства, пропонуючи інтенсивні курси ESOL протягом літніх місяців, щоб забезпечити абітурієнтам найкращі шанси на отримання необхідного рівня англійської мови. В тому числі і для Ольги, яка записалася на нашу програму ESOL в напрямку «Охорони здоров’я».  

Отримання кваліфікації «Медична підтримка» дає право випускникам шукати можливості прямого працевлаштування в якості медичного асистента. Однак перехід до подальшої та вищої освіти також існує. Ольга сподівається використати свою кваліфікацію, щоб продовжити свій шлях до Сестринської справи.    

”Я борюся і часто потребую перекладу термінів. Однак Керрі Коледж дуже підтримує, і нещодавно я змогла скористатися словником, щоб допомоги з іспитом. Я вже склала два іспити, тому оптимістично налаштована, що у мене все вийде”.  – зазначила Ольга. Керрі Коледж проводить ряд навчальних заходів, щоб гарантувати, що його учні мають найкращі шанси на успіхи в навчанні.    

Коледж Керрі пропонує більше, ніж кваліфікацію. Ольга занурилася в різноманітне коло співробітників і студентів і розповідає про свій нещодавній візит до кампусу Кіллоргліна, щоб дослідити Лох Каппаналеа, це було незабутньо. ”Я безмежно вдячна Керрі коледжу. Дякую”, – додала вона.    

Стійкість та амбіції Ольги – це якості, які Керрі Коледж шукає у своїх учнях, і ми вітаємо кожного з абітурієнтів, які прагнуть набути досвіду у напрямку програми «Життя. Зміни» 

 

Follow us on Telegram!

Stay up to date with news, upcoming events and courses!
Find Courses