Croí an bhreisoideachais agus na hoiliúna i gCiarraí

Is é Coláiste Chiarraí an t-aon soláthraí comhtháite Breisoideachais agus Oiliúna in Éirinn agus é ar an gcéad cheann sa tír freisin. Tairgimid bealaí soiléire chun fostaíochta, staidéar breise, oideachas tríú leibhéal agus printíseachtaí.

4

Láithreacha na gCampas

180

Cláir

2600

Mic Léinn in aghaidh na bliana

Láithreacha

Tá ceithre champas ag Coláiste Chiarraí ar fud an chontae

066 7121 741
Campis Bhóthar Na Claise

Cuirtear 50 cúrsa ar fáil ar Champas Bhóthar na Claise i réimsí éagsúla foghlama ar mhaithe le dul chun cinn agus fostaíocht a bhaint amach.

066 7121 741
Campas Shráid Deiní

Gné nua de Lár Bhaile Thrá Lí, déantar gach clár cúraim shóisialta agus altranais a sholáthar anseo.

068 21023
Campas Lios Tuathail

Mol tábhachtach breisoideachais agus oiliúna i gCiarraí Thuaidh. Cuirtear réimse cúrsaí ar fáil ann maidir le dul chun cinn agus fostaíocht.

066 7149 600
Campas Mhóin An Bhaile

Cuirtear 80 cúrsa ar fáil ar Champas Mhóin an Bhaile maidir le dul chun cinn agus fostaíocht. Déantar Céim 2 de gach printíseacht atá bunaithe i gCiarraí a reáchtáil ar an gcampas seo.

Cad a tharlóidh anois?

Ceisteanna

Coláiste Chiarraí an chéad choláiste dá leithéid i gCo. Chiarraí agus in Éirinn.  Tá sé ar an gcéad choláiste comhtháite do bhreisoideachas agus oiliúint sa tír. Cuirimid réimse cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil chomh maith le printíseachtaí.

Tá. Má rinne tú iarratas ar chúrsa in Ionad Oiliúna BOO Chiarraí, KCFE nó Coláiste Chiarraí Thuaidh, tá na hiarratais sin fós beo. Seolaimid litreacha amach idir 6 agus 8 seachtaine sula dtosaíonn cúrsa agus níos luaithe ná sin i gcás cúrsaí áirithe.

I gcás roinnt cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha, ní mór duit an táille iarratais, clárúcháin agus teagaisc a íoc chun áit a bhaint amach ar an gcúrsa. Líontar na háiteanna sin de réir mar a ghlactar le hiarratais agus bíonn liostaí feithimh i gceist le go leor cúrsaí. I gcás cúrsaí atá dírithe ar fhostaíocht, freastalóidh tú ar agallamh. Déantar cúrsaí dá leithéid a líonadh de réir córas scórála ualaithe. Chomh maith leis sin d’fhéadfadh go mbeadh ort tabhairt faoi thástáil  inoiliúnachta, measúnacht leighis a phasáil nó tabhairt faoi ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.

Ní hionann Printíseacht agus Cúrsa. Conradh fostaíochta is ea printíseacht ina gcuirtear oiliúint ar fáil céim ar chéim ag an obair agus ag láithreacha eile. Is í an chéad chéim ná post a fháil le fostóir printíseach ceadaithe. Is féidir na sonraí ar fad a fháil ag: www.apprenticeship.ie

Láithreacha Na Gcampas: Campas Bhóthar Na Claise, Campas Shráid Deiní, Campas Lios Tuathail, Campas Mhóin An Bhaile