Government of Ireland funding logo
Kerry ETB

Eolas don Fhoghlaimeoir

Cuireann Coláiste Chiarraí réimse tacaíochtaí ar fáil bainteach le gach gné de shaol an choláiste.

Má tá cabhair nó tacaíocht ag teastáil uait le haon rud, bí cinnte é sin a chur in iúl dúinn.

Má tá tú anseo chun foirmeacha a fháil le priontáil agus eolas eile bainteach le d’iarratas, scrólláil ort síos.

Tacaíochtaí don Fhoghlaimeoir

 • Measúnú ar Riachtanais

 • Measúnuithe ESOL saor in aisce (Béarla do Chainteoirí Teangacha eile)
 • Cláir Oideachais ESOL saor in aisce (Béarla do Chainteoirí Teangacha eile)
 • Ranganna Oideachais Bunata Aosach
 • Tacaíocht Teagaisc e.g. tascanna a scríobh, athfhriotail a úsáid agus tagairtí a dhéanamh
 • Ranganna Teagaisc i réimsí sainiúla, e.g. Matamatic, Eolaíocht etc
 • Straitéisí le haghaidh smaointeoireacht chriticiúil, tógáil nótaí agus scileanna tuisceana
 • Tacaíocht i scileanna staidéir agus bainistíocht ama
 • Oiliúint sa Teicneolaíocht Chúnta
 • Rochtain ar Ionad Foghlama Oscailte
 • Ceardlanna IT
 • Ullmhúchán scrúduithe, áiseanna chun dul siar a dhéanamh agus teicnící scrúduithe
 • Scríobhaí pearsanta chun scrúdú a dhéanamh (más bainteach)
 • Tréadchúram
 • Treoirchomhairleoireacht
 • Soláthar seisiún ionduchtaithe pearsanta (ar iarratas)
 • Soláthar Socruithe Réasúnacha Scrúduithe/ Measúnuithe (nuair a bhaineann)
 • Soláthar Ateangaire Comharthaíochta agus Cuntóir Pearsanta (nuair a bhaineann)

Foirm Thoilithe an Tuismitheora / Caomhnóra (d’iarrthóirí incháilithe in aois 16 nó 17 ag tús an chúrsa)

Lámhleabhar an Fhoghlaimeora

Aimsigh Cúrsaí
Coronavirus COVID-19 Information & Updates Learn more
l